اعتراض علائم تجاری

مشاوره:۰۹۱۰۸۸۸۶۶۸۷ ۲۶۷۶۳۷۱۲-۰۲۱

اشخاص ذیل با توجه به ماده۱۶ قانون ثبت علائم و اختراعات می توانند به علائم تجاری اعتراض کنند:

  1. کسانی که آن علامت را علامت تجاری خود می دانند.
  2. کسانی که آن علامت، با علامت آن ها تا اندازه ای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را، به اشتباه می اندازند.

(1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (۳ votes, average: 5٫۰۰ out of 5)
Loading…)

اعتراض قبل از ثبت علامت

معترض باید ظرف ۳۰روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به تقاضای ثبت علائم مدارک خود را با به همراه ذکر اسم ، شغل و اقامتگاه خود ضمیمه مدارک و به اداره ثبت ارسال نماید در نتیجه اداره ی ثبت موظف است به مدت ده روز از تاریخ وصول اعتراض نامه مراتب را به درخواست کننده ی ثبت ابلاغ کند.

اعتراض بعد از ثبت علامت

چون ممکن است اشخاص ذی نفع متوجه آگهی تقاضای ثبت نشوند یا آنکه بعداز ثبت علامت طریقه ی استعمال آن طوری باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه اندازد طبق ماده ی ۲۲ قانون ثبت علائم و اختراعات اشخاص ذی نفع می تواننددر ظرف سه سال بعد از تاریخ ثبت علامت نسبت به آن اعتراض کنند.

اعتراض به رد تقاضای ثبت از طرف اداره ی ثبت

هنگامی که متقاضی برند تقاضای ثبت برند را به اداره ثبت ارسال نمود کارشناسان موظفند که این برند را با توجه به قوانین مربوطه و عدم استفاده از علایم ممنوعه آن را مورد بررسی قرار داده و درصورت تداخل با یکی از قوانین می توانند ثبت علامت را ردنمایند که با توجه به ماده ۷ قانون در صورتی که تقاضای ثبت رد شود علل رد باید صریحا ذکر گردد. تقاضا کننده می تواند از تصمیم رد تا ده روز از تاریخ ابلاغ آن به رئیس محکمه ی اول ابتدایی تهران شکایت کند. حکم محکمه قابل استیناف و تمیز خواهد بود

۰۲۱-۲۶۷۶۳۷۱۲ ۰۹۱۰۸۸۸۶۶۸۷

ثبت شرکت راستین

تهران سعادت آباد بلوارپاکنژاد جنب بوستان ششم پلاک۲۶ واحد۱