بعد از ثبت شرکت چکار کنیم؟

بعد از ثبت شرکت

بعد از ثبت شرکت مراحل زیر را باید انجام داد:

  1. پلمپ دفاتر شرکت: بعد از ثبت شرکت اولین نیاز پلمپ دفاتر است که شامل دو دفتر، یکی دفترکل و دیگری دفترروزنامه است. چراپلمپ دفاتر ضروریست؟ کسی که شرکت ثبت کند و دفاتر پلمپ نکند خاطی محسوب شده و مجبور به پرداخت مالیات به صورت علی الراس خواهد بود.
  2. تشکیل پرونده دارایی: در این موردشما برای شرکت خود پرونده دارایی تشکیل داده و حوزه مالیاتی شما مشخص خواهد شد.تشکیل پرونده دارایی پیش نیاز اخذ کداقتصادی و کارت بازرگانی است.
  3. کداقتصادی: باتوجه به اجباری شدن کداقتصادی در معاملات تجاری،کلیه شرکتها جهت کلیه فعالیتهای اقتصادی خود خصوصا همکاری با ارگانها وادارات دولتی و خصوصی وشرکت درمناقصات ومزایدات ملزم به اخذکداقتصادی و استفاده ازآن در معاملات خود هستند. حدودا یکماه بعد از ثبت باید اقدام به اخذ کد اقتصادی نمایید.
  4. کارت بازرگانی: جهت اجرای فعالیتهای بازرگانی درشرکتهایی که موضوع فعالیت بازرگانی داشته باشند اخذ کارت بازرگانی الزامی است.همچنین درافراد حقیقی و حقوقی که قصد ثبت برند یا لوگوی لاتین دارند نیز باید دارای کارت بازرگانی باشند.
  5. مالیات برارزش افزوده: اگر موضوع فعالیت شرکتی بازرگانی باشد ودر زمینه واردات و صادرات فعالیت نمایند نیاز به ارزش افزوده دارد.

(1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (۲ votes, average: 5٫۰۰ out of 5)
Loading…)