ثبت شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد ٬هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض هستند. در صورتی که نام برخی مالکان شرکت در نام شرکت آمده باشد،  ثبت شرکت تضامنی محسوب می‌شود. این شرکت ساده‌ترین نوع از شراکت بر پایه کامن لا است، که برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر، تشکیل می‌شود و در آن شرکاء فعالیت‌های مستمر و مستقل کارآفرینی را تحت نام یک شرکت اجرا می‌کنند. بنیانگذاران در قبال کلیه بدهی‌های شرکت، شخصاً مسئولیت کامل دارند.

(1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (۵ votes, average: 5٫۰۰ out of 5)
Loading…)

ثبت شرکت تضامنی

طبق ماده ۱۱۸ قانون تجارت، ثبت شرکت تضامنی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه وسهم الشر که غیر نقدی نیز تقویم (قیمت گذاری) و تسلیم شده باشد. هرچند که در قانون تجارت حداقلی برای سرمایه این گونه شرکت‌ها پیش‌بینی نشده اما عرفاً حداقل میزان سرمایه یک میلیون ریال است و همانند شرکت با مسئولیت محدود در اختیار مدیر یا مدیران شرکت قرار می‌گیرد و اقرار کتبی آنها مبنی بر دریافت سرمایه شرکت برای ارائه به مرجع ثبت شرکت‌ها کافی است. این نوع شرکت نیز پس از انجام مراحل تأیید نام شرکت و تحویل شرکت نامه و اساسنامه (اگر باشد) و سایر مدارک لازم به اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت می‌رسد و بعد از ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها، آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار محل ثبت شرکت آگهی می‌گردد.

یکی از مطالبی که زیاد در مورد ثبت شرکت تضامنی مطرح می‌شود این است که چرا افراد باید این نوع شرکت را برای ثبت و فعالیت تجاری انتخاب کنند. زیرا هنگامی که بدهی برای شرکت به وجود بیاید، تنها شریک ضامن مسئول پرداخت بدهی است.

دلیل انتخاب این نوع از شرکت‌ها بیشتر برای جلب اعتماد مشتریان است. زیرا مشتریان می‌دانند در صورت ایجاد مشکل فقط با یک یا چند شخص حقیقی روبه رو هستند و نه با کل شرکت از همین رو می‌توانند راحت بدهی خود را پاس کنند. از همین رو بیشتر صرافی‌ها و تجارت‌هایی از این دست علاقه دارند شرکت خود را به صورت تضامنی به ثبت برسانند

دراسم ثبت شرکت تضامنی باید عبارت(شرکت تضامنی)و لااقل اسم یک نفر از شرکاء ذکرشود. درصورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعداز اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی ازقبیل(وشرکاء)یا (وبرادران) قید شود.

سرمایه شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.دراین شرکتها منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود مگرآنکه شرکت نامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.در شرکت های تضامنی اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیرنقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلا به تراضی تمام شرکاء تقویم شود.در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی تواند سهم خودرابه دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء.

انحلال شرکت تضامنی

در صورت تراضی تمام شرکاء

درصورتی که یکی از شرکاءبه دلایلی انحلال شرکت رااز محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلائل را موجه دانسته ، وحکم به انحلال بدهد.

درصورت فسخ یکی از شرکاء

در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء درصورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء

ثبت شرکت راستین

تهران سعادت آباد بلوارپاکنژاد جنب بوستان ششم پلاک۲۶ واحد۱

۰۲۱-۲۶۷۶۳۷۱۲ ۰۹۱۰۸۸۸۶۶۸۷