ثبت موسسات غیر تجاری به موسساتی می گویند که برای امور غیرتجاری مانند امور ادبی ، علمی ، امورخیریه ، حقوقی و… تشکیل می گردد که به دو صورت انتفاعی و غیر انتفاعی می باشد.

تشکیلات مزبور می توانند عناوینی ازقبیل انجمن، بنگاه یا کانون و…. داشته باشند اما اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی وکشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود.

(1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (۵ votes, average: 5٫۰۰ out of 5)
Loading…)

موسسات غیرانتفاعی

موسسات غیر تجاری

نوعی از موسسات غیر تجاری است که هدف اصلی آن حمایت و پشتیبانی از یک موضوع بدون هیچگونه مقصود تجاری می باشد وبدون سهامدار است، یعنی در صورت تولید به کسی سودسهام داده نمی شود و هیچ فردی دراین سازمان از کسب سودبهره مند نمی شود و تنها با حقوق های تعریف شده یا قراردادهای مشخص یا داوطلبانه و بدون درآمد مشغول فعالیت هستند.

برخی موسسات غیرانتفاعی عبارتنداز: موسسات خیریه، موسسات امداد اجتماعی، انجمن های اسلامی و تخصصی و….

این موسسات باید تاییدنیروی انتظامی رادر خصوص فعالیت خود دریافت نمایند.

موسسات انتفاعی

یکی دیگر از انواع موسسات غیر تجاری بوده که افراد در آنها صاحب سهم بوده ودر قبال کسب درآمد از طریق تولید، به آنها سود سهام تعلق می گیرد مانند: موسسات حقوقی، کانون های فنی، موسسات خدمات شهری(نظافت و فضای سبز) و….

این موسسات باید توسط افرادی که مدارک تحصیلی مرتبط دارند به ثبت برسد.

درصورت انحلال موسسات غیرتجاری، هرگاه انحلال اختیاری باشد تصفیه امور آن توسط مدیر یا مدیران آن برطیق شرایط مقرره دراساسنامه به عمل می آید ودر صورتی که در اساسنامه متصدی امر تصفیه و ترتیب آن معین نشده باشد مجمع عمومی یاید در موقع تصمیم به انحلال یک نفر را برای تصفیه انتخاب کرده و حدود اختیارات او را معین کند. در صورتی که موسسه به موجب حکم محکمه منحل گردید و در اساسنامه متصدی امور تصفیه معین نشده باشد محکمه در ضمن حکم انحلال یک نفر را برای تصفیه معین می کند و در این قبیل موارد تصفیه امور مربوطه بر طبق قانون تجارت و تصفیه امور شرکت ها خواهد بود.

آیاراه اندازی یک موسسه آموزشی یا مدرسه مربوط به ثبت شرکتها می باشد؟

موسسات غیر تجاری

بله، امروزه به دلایل مختلف اکثرفعالیت ها به سمت تبدیل شدن به اشخاص حقوقی پیش میروند به دلایلی که یکی ازآنها قانون و دیگری منفعت خودصاحبان مشاغل می باشد.از اینرو فعالیت های آموزشی وفرهنگی در قالب موسسات آموزشی یا مدارس بایستی ازطریق ثبت موسسه انجام گردد.به این منظورافراد بایستی مورد تایید سازمان مربوطه که سازمان آموزش وپرورش ودر موارد فرهنگی وزارت ارشاد میباشد، بوده واساسنامه موردنظر رامراجع ذیصلاح دریافت نموده واقدام به ثبت موسسه خود نمایند.مدارس(درهر پایه ای)، موسسات آموزش زبان،موسسات آموزش موسیقی، موسسات فرهنگی وهنری وموسسات ورزشی نمونه هایی دراین خصوص می باشند.

تفاوت های شرکت و موسسه

یک شرکت باید بواسطه دو نفر(در شرکت های مسئولیت محدود، نسبی، تضامنی)، حداقل ۳نفر(درشرکت سهامی خاص) وحداقل ۵نفر(در شرکت سهامی عام) تشکیل شود،درحالی که موسسات می توانند تنها به واسطه یک نفر تشکیل شوند. درحالی که شرکت هاغالبا با هدف سودآوری وفعالیتهای اقتصادی تاسیس می شوند، موسسات می توانند برای فعالیتهای انتفاعی و غیرانتفاعی تاسیس می شوند.به عبارت دیگر هدف ازراه اندازی موسسه می تواند فعالیت های غیرتجاری باشد.

تسلیم اظهارنامه و ثبت مجامع و موسسات غیرتجاری

اظهارنامه ثبت تشکیلات و موسسات مزبور باید در دو نسخه به زبان فارسی تنظیم شده ودارای تاریخ و امضاء حاوی نکات ذیل باشد:

  1. اسم واقامتگاه و تابعیت و موضوع موسسه و مراکزو شعب آن.
  2. اسم و اقامتگاه و شهرت اشخاصی که برای اداره کردن موسسات وتشکیلات معین شده اند.
  3. اسم و اقامتگاه و تابعیت وکیل در صورتی که اظهارنامه وسیله وکیل تنظیم شده باشد.
  4. تاریخ ثبت و محل و شماره ثبت و نام کشوری که موسسه در آن به ثبت رسیده در صورتی که موسسات یا تشکیلات مذکور درخارج از ایران به ثبت رسیده باشد.
  5. تعیین ضماءم اظهارنامه.

۰۲۱-۲۶۷۶۳۷۱۲ ۰۹۱۰۸۸۸۶۶۸۷

ثبت شرکت راستین

تهران سعادت آباد بلوارپاکنژاد جنب بوستان ششم پلاک۲۶ واحد۱