هرشغلی که نیاز به مهارت داشته باشد یا با حقوق مصرف کنندگان مرتبط باشد نیاز به اخذ مجوزهای مخصوص از مراجعی دارد که قانون تعیین کرده است. که در عرف به آن جواز کسب اطلاق می شود. مشاغلی چون آرایشگری، نانوایی، خیاطی و بسیاری از مشاغل که به مهارت خاصی نیازمند هستند در این گروه جای می گیرند.

(1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (۶ votes, average: 5٫۰۰ out of 5)
Loading…)

پروانه کسب

پروانه کسب

پروانه کسب در عرصه تجارت و کسب و کار از اسناد مهم اقتصادی به شمار می رود. سندی که از سوی مراجع ذی صلاح صادر می شود و دارنده آن مجاز به کسب و کار در حرفه ای معین خواهد بود.نظارت بر کسب و کارها نیز از طریق صدور مجوزهای مختلف صورت می گیرد که معمولی ترین این مجوزها نیز همان «پروانه کسب» است که آن هم شرایط خاص خود را دارد. بررسی و صدور آن، از طریق اتحادیه های اصناف صورت می پذیرد. آگاهی از این مجوزها و قوانین مربوط به آن، برای راه اندازی کسب و کارها لازم است.

مجازات افرادی که جواز کسب نداشته باشند

چنانچه شخصی بدون جواز کسب و یا داشتن مجوزهایی که گفته شد مبادرت به اشتغال کند، تخلف است. ضمانت اجرای این تخلف نیز متنوع است از تعطیلی محل کسب و پلمپ آن گرفته تا جریمه نقدی و تعطیلی موقت یا دائم محل کسب.باید به این جریمه های صنفی ، مسئولیت های کیفری و یا مدنی شاغل را نیز اضافه کرد که در صورت لزوم باید توسط او تحمل شود.