دارندگان حق امضاء در شرکت

یکی از اقدامات ضروری برای هریک از شرکت ها تعیین دارندگان حق امضاء است.این افراد کسانی هستند که می توانند کلیه اوراق تعهدآور شرکت را امضاکنند. از جمله این اوراق می توان به قراردادها، سفته ها، چک ها و اوراق بهادار اشاره کرد. علاوه بر اوراق تعهدآور، امضای اوراق عادی و اداری نیز برعهده دارندگان حق امضاء است. برای انتخاب دارنده یا دارندگان حق امضاء شرکت تمام اعضای هیئت مدیره باید موافقت خودرا اعلام کنند.بعداز انتخاب و تصویب دارندگان حق امضای شرکت این موضوع بایددر اساسنامه شرکت قید گردد.

ثبت شرکت راستین

تهران سعادت آباد بلوارپاکنژاد جنب بوستان ششم پلاک۲۶ واحد۱