مراحل ثبت برند در ایران

مراحل ثبت برند در ایران
ثبت شرکت راستین

مشاوره:۰۹۱۰۸۸۸۶۶۸۷ ۲۶۷۶۳۷۱۲-۰۲۱

 1. مراجعه به پایگاه اینترنتی مالکیت صنعتی iripo.ssaa.ir
 2. ورود به قسمت ثبت علائم تجاری
 3. انتخاب نوع اظهارنامه
 4. پرکردن مشخصات مالک
 5. بارگذاری مدارک ذکر شده
 6. بررسی دوباره و تایید اطلاعات و مدارک
 7. پرداخت هزینه ی ثبتی از طریق اینترنت
 8. دریافت شماره ی اظهارنامه و رمز از طریق پیام
 9. ارسال فیش و مدارک به نشانی مرکز و تایید یا رد آن توسط کارشناس مربوطه
 10. در صورت تایید، واریز فیش نهایی و اعلام در روزنامه ی رسمی قوه ی قضاییه
 11. در صورت عدم اعتراض شخص یا سازمانی مبنی بر صدور مجوز ثبت، پیگیری و دریافت برند متقاضی از طریق اطلاعاتی که در پایگاه اینترنتی ثبت شده انجام می شود.

(1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (۳ votes, average: 5٫۰۰ out of 5)
Loading…)