بایدها و نبایدهای ثبت شرکت

بایدها و نباید های ثبت شرکت

بایدها ونبایدهای ثبت شرکت

بایدها و نبایدهای ثبت شرکت  به شرح زیر است:

 1. در ثبت شرکت، اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل نباید هیچ گونه شغل دولتی داشته باشند.
 2. حداقل سن برای ثبت شرکت۱۸ سال است.
 3. سهامداران می توانند زیر ۱۸ سال باشند اما نمی توانندعضو هیات مدیره باشند.
 4. در هنگام ثبت کردن شرکت، مدیر عامل نباید مدیرعامل شرکت دیگری باشد.
 5. محجورین و ورشکستگان و مرتکبین به جنایت، سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس ، تدلیس که به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم شده باشند نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند.
 6. دارا بودن سوء پیشینه اشخاص مانعی جهت ثبت نیست فقط نمی توانند جزء هیئت مدیره، مدیرعامل و یا بازرسین شرکت باشند.
 7. سهامداران نیازی به اخذ گواهی سوء پیشینه ندارند.

(1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (۱ votes, average: 5٫۰۰ out of 5)
Loading…)

بخش دوم بایدها و نبایدهای ثبت شرکت

 1. حداقل سرمایه جهت ثبت کردن شرکت صد هزارتومان است. با این حال مبلغ سرمایه اولیه تا حدودی نشانه ای از اعتبار شرکت است.
 2. در کلیه اسناد ، صورت حساب ها ، اعلانات ، نشریات ،و… که به طور خطی یا چاپی از طرف شرکت های تجاری ایرانی (به استثنای شرکت تعاونی) یا شعبه های شرکتهای تجاری خارجی که در ایران فعالیت دارند، صادر می شود باید سرمایه شرکت ذکر شود.
 3. به طور کلی مدرک تحصیلی در ثبت کردن شرکت تاثیر گذار نیست مگر فعالیت در موضوعاتی که منوط به ارائه مدرک تحصیلی باشد به عنوان مثال برای ثبت شرکت گردشگری نیاز به داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی می باشد.
 4. حداقل تعداد سهامداران برای این امر ۲ نفر می باشد. 

حداقل تعداد شرکا در هریک از شرکتهای تجاری

 • حداقل۲ شریک در (شرکت تضامنی،شرکت نسبی، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت مختلط غیر سهامی)
 • حداقل ۳ شریک در(شرکت  سهامی خاص ، شرکت مختلط سهامی)
 • حداقل ۵ شریک در (شرکت سهامی عام)
 • حداقل ۷ شریک در( شرکت تعاونی تولید و مصرف)

جهت مشاوره با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

۰۲۱-۲۶۷۶۳۷۱۲ ۰۹۱۰۸۸۸۶۶۸۷

ثبت شرکت راستین

تهران سعادت آباد بلوارپاکنژاد جنب بوستان ششم پلاک۲۶ واحد۱

مدارک لازم برای ثبت شرکت

اداره ثبت شرکتها

مدارک لازم برای ثبت شرکت (دو برگ اظهارنامهي تکمیل شدهي شرکت سهامی خاص و امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیهي سهام داران
۲ (دو جلد اساسنامهي شرکت سهامی خاص و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیهي سهامداران
۳ (دو نسخه صورت جلسهي مجمع عمومی مؤسسین که به امضاي سهامداران و بازرسین رسیده باشد
۴ (دو نسخه صورت جلسهي هیأت مدیره که به امضاي مدیران منتخب مجمع، رسیده باشد
۵ (فتوکپی شناسنامهي کلیهي سهامداران و بازرسین ( برابر اصل در دادگستري)
۶ (ارائهي گواهی پرداخت حداقل ۳۵ %سرمایهي شرکت از بانکی که حساب شرکت در حالِ تأسیس در آنجا باز شده است
تذکر: درصورتی که مقداري از سرمایهي شرکت، آوردهي غیرنقدي باشد ( اموال منقول و غیرمنقول ) ارائهي تقویم نامهي
کارشناس رسمی دادگستري، الزامی است و در صورتی که اموال غیرمنقول، جزء سرمایهي شرکت قرار داده شود؛ ارائهي اصل
سند مالکیت، ضروري است
۷(ارائهي مجوز در صورت نیاز، بنا به اعلام کارشناس ادارهي ثبت شرکتها.

(1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (۵ votes, average: 5٫۰۰ out of 5)
Loading…)

مدارک لازم برای ثبت شرکت:۱ (دوبرگ تقاضانامهي ثبت شرکتها با مسئولیت محدود
۲ (دوبرگ شرکت نامه
۳ (دو نسخه از اساسنامه
۴(دو نسخه صورتجلسهي مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره
۵ (فتوکپی شناسنامهي شرکا و مدیران و ارائهي مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

مدارک لازم برای ثبت شرکت:الف )مدارك لازم جهت کسب اجازه ي پذیره نویسی شرکت سهامی عام در حال تأسیس، از مرجع ثبت شرکتها:
۱ (دو نسخه طرح اظهارنامه  ي شرکت سهامی عام
۲ (دونسخه طرح اساسنامهي شرکت سهامیعام
۳ (دو نسخه طرح اعلامیه ي پذیرهنویسی
۴ (گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ۳۵%سرمایه، تعهد توسط مؤسسین
۵ (فتوکپی شناسنامه ي مؤسسین  )

مدارک لازم برای ثبت شرکت:۱ (دو برگ تقاضانامه
۲ (دو برگ شرکتنامه
۳ (دو نسخه اساسنامه
۴ (فتوکپی شناسنامهي شرکا
۵ (مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

مدارك لازم برای ثبت شرکت مختلط غیرسهامی

مدارک لازم برای ثبت شرکت:

۱ (یک نسخهي مصدق از شرکت نامه
۲ (یک نسخهي مصدق از اساسنامه (اگر باشد )
۳ (اسامی شرکت یا شرکاي ضامن که سمت مدیریت دارند.

مدارك برای ثبت شرکت مختلط سهامی

مدارک لازم برای ثبت شرکت:۱(یک نسخهي مصدق از شرکت نامه
۲ (یک نسخهي مصدق از اساسنامه
۳ (اسامی مدیر یا مدیران شرکت
۴ (نوشتهاي با امضاي مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
۵ (سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد ۴۰، ۴۱ و ۴۴
۶(نوشتهاي با امضاي مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایهي نقدي شرکاي ضامن و تسلیم تمام سرمایهي غیرنقدي با
تعیین قیمت حصههاي غیرنقدي

مدارك لازم برای ثبت شرکت نسبی

مدارک لازم برای ثبت شرکت:۱ (یک نسخهي مصدق از شرکت نامه
۲ (یک نسخهي مصدق از اساسنامه (اگر باشد)

مدارک لازم برای ثبت شرکت:

۱ (صورت جلسهي تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی عادي و اسامی اعضا و هیأت مدیرهي منتخب و بازرسان و
مدیرعامل شرکت
۲ (اساسنامهي مصوب مجمع عمومی
۳ (درخواست کتبی ثبت
۴ (طرح پیشنهادي و ارائهي مجوز وزارت تعاون
۵ (رسید پرداخت مقدار لازم التأدیهي سرمایه
۶(مدارك دعوت تشکیل اولین جلسهي مجمع عمومی عادي (موضوع بند ۲ ماده ي ۳۲)
۷ (موافقتنامهي تشکیل شرکت یا اتحادیه ( تبصره ي مادهي ۵۱ )
۸ (مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه ( بند ۲۸ مادهي ۶۶ و بند ۴ مادهي ۵۱ )
– اولین هیأت مدیرهي منتخب شرکت تعاونی، مکلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی
اقدام نماید.
– لازم به تذکر است که به موجب مقررات وزارت تعاون، سرمایهي تأمین یا تعهدشده از طرف اعضا در مرحلهي تأسیس
شرکت، نباید کمتر از ۵۱ درصد کل سرمایهي شرکت باشد و هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل میگردد که حداقل یک سوم
سرمایهي آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدي و جنسی باشد؛ تقدیم و تسلیم شده باشد. اعضاي تعاونی نیز مکلفند مبلغ
پرداخت نشدهي سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند

جهت اطلاعات بیشتر با مشاوران ما تماس حاصل فرمایید.

۰۲۱-۲۶۷۶۳۷۱۲ ۰۹۱۰۸۸۸۶۶۸۷

ثبت شرکت راستین

تهران سعادت آباد بلوارپاکنژاد جنب بوستان ششم پلاک۲۶ واحد۱

مدارک لازم برای ثبت برند اشخاص حقیقی

مدارک لازم برای ثبت برند عبارت است از:

مدارک شناسایی

گواهی امضاء

جوازکسب وفعالیت مربوطه

ارائه شکل نام درابعاد ۱۰در۱۰ (کارت بازرگانی اگربرند حروف لاتین باشد)

برای اشخاص حقوقی:

مدارک شناسایی مدیرعامل و اعضای هیات  مدیره 

گواهی امضاء

کپی روزنامه تاسیس شرکت وآخرین تغییرات(بیشتراز ۲سال نباید گذشته باشد)

جوازکسب فعالیت(جواز تاسیس- پروانه بهره برداری- پروانه کسب یا کارت بازرگانی)

کارت بازرگانی(اگربرند حروف لاتین باشد)

(1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (۱ votes, average: 5٫۰۰ out of 5)
Loading…)

۰۲۱-۲۶۷۶۳۷۱۲ ۰۹۱۰۸۸۸۶۶۸۷

ثبت شرکت راستین

تهران سعادت آباد بلوارپاکنژاد جنب بوستان ششم پلاک۲۶ واحد۱

گواهینامه ثبت برند

گواهینامه ثبت برند یک سند معتبر با مزایای مختلف برای کسی است که آن را از اداره کل مالکیت صنعتی دریافت می کند. ثبت برند در تمامی رشته های مشاغل مختلف با کالاهای متفاوت در زمینه های بازرگانی ، تولیدی ، فروشگاهی و خدمات قابل اخذ است که می تواند به طور مستقیم بر روی کالای قابل عرضه اعتبار بخشی کند و انحصار و حمایت دولت را در پشتیبانی از صاحب برند به همراه دارد.

مدت اعتبار گواهینامه ۱۰سال می باشد ، که بعد از اتمام این مدت ،  می تواند مجدداً اعتبار آن را تمدید کند در صورت تمدید نکردن شخص دیگری می تواند این برند را به نام خود ثبت نماید

درخواست تمدید ثبت باید ظرف ۱ سال قبل از انقضای مهلت مزبور به عمل آید و چنانچه امکان درخواست تمدید در ظرف مهلت ۶ ماه پس از پایان مهلت ثبت علامت باشد، متقاضی باید جریمه اخیر به میزان نصف هزینه ثبت علامت را پرداخت نماید و الاعلامت از درجه اعتبار ساقط خواهد شد (تبصره ماده ۱۳۱ آ.ث.ت. ق.ا.ط.ع) درخواست ثبت تمدید در دو نسخه توسط مالک علامت یا نماینده قانونی او تهیه و پس از امضاء به مرجع ثبت تقدیم می شود. درخواست تمدید اعتبار ثبت علامت برای دورههای متوالی ده ساله امکان پذیر می باشد (ماده ۱۳۱ آ.ق. ث.ا.ط.ع) و نمونه گواهینامه تمدید در ضمن محتوای تمدید و مدارک مربوط به آن در مواد ۱۳۳ تا ۱۳۶ آق. ث.ا.ط.ی.ع پیش بینی شده است

(1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (۵ votes, average: 5٫۰۰ out of 5)
Loading…)

راهنمای ثبت درخواست تمدید برند

گواهینامه ثبت برند

تمدید گواهینامه ثبت برند:

۱- مراجعه به وبسایت iripo.ssaa.ir

۲- قسمت «ثبت درخواست / رفع نقص»

۳- وارد کردن شماره اظهارنامه و رمز و کلیک بر روی دکمه «ثبت درخواست»

۴- در صفحه باز شده انتخاب موضوع درخواست «درخواست تمدید»

۵- تکمیل فرم درخواست (تکمیل مشخصات مالک علامت و نماینده قانونی / وکیل در صورت وجود به صورت کامل)

۶- کلیک بر روی دکمه «ادامه ثبت»

۷- در مرحله بعد بارگذاری ضمائم (مدارک مورد نیاز)

۸- بازبینی اطلاعات و تأیید اطلاعات ۹- پرداخت هزینه به صورت اینترنتی و دریافت شماره مکانیزه

(1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (۵ votes, average: 5٫۰۰ out of 5)
Loading…)

جهت مشاوره با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

۰۲۱-۲۶۷۶۳۷۱۲ ۰۹۱۰۸۸۸۶۶۸۷

ثبت شرکت راستین

تهران سعادت آباد بلوارپاکنژاد جنب بوستان ششم پلاک۲۶ واحد۱

ثبت شرکت چیست؟

ثبت شرکت چیست؟

ثبت شرکت چیست؟

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری یکی از زیرمجموعه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میباشد که هردو تحت نظارت و وابسته به قوه قضائیه میباشد.

تمامی فعالیتهای تولیدی وخدماتی قابلیت تبدیل شدن به اشخاص حقوقی را دارند.این امرموجب ساماندهی و وجود نظم اجتماعی دراین خصوص شده و مزایایی هم برای صاحبان مشاغل و هم برای مصرف کنندگان دارد.برخورداری ازیک سیستم مدیریت درقابل شرکت یا موسسه وجود چارت سازمان کمک بسیار زیادی به فرآیند تولید و خدمات رسانی بواسطه هدف گذاری دقیق خواهد شد.

از امتیازات دیگر ثبت شرکت برای صاحبان مشاغل مختلف میتوان به موارد زیراشاره کرد:

وجوداسناد و دفاتر قانونی درخصوص مبحث مالیات و عدم بهم ریختگی در این زمینه

امکان توسعه فعالیت ازطریق همکاری با سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و خصوصی

دریافت تسهیلات سازمانی 

ایجاداعتبار برند سازی

ایجاد حقوق مادی و معنوی و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از تولیدات و خدمات

اطمینان خاطراز اصالت و کیفیت کالاها وخدمات مورد استفاده همواره یکی از دغدغه های ما به عنوان مصرف کننده می باشد.زمانی که تولیدات و خدمات دراجتماع توسط اشخاص حقوقی که هویت آنها توسط یک سازمان معتبر تایید شده، ارائه شده باشد، باعث می شود تا به مقدار زیادی از این دغدغه ها پاسخ داده شود وبا رضایت خاطر بیشتری انتخاب کنیم.

ایجاد رقابت بین صاحبان مشاغل که قطعا موجب افزایش کیفیت تئلیدات وخدمات رسانی خواهد شد از دیگر مزایای وجود شرکتها برای مصرف کنندگان می باشد

نظارت موجود براشخاص حقوقی ازجنبه های مختلف منجربه کاهش تمام جنبه های منفی دراین زمینه به نفع مصرف کنندگان خواهد شد.

حتما درخریدهای مختلف از هرنوعی با تفاوت تولیدات شرکتی و تولیدات غیرشرکتی برخورد کرده اید که این امرخود گواهی برگفته های فوق می باشد.

(1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (۳ votes, average: 5٫۰۰ out of 5)
Loading…)

۰۲۱-۲۶۷۶۳۷۱۲ ۰۹۱۰۸۸۸۶۶۸۷

ثبت شرکت راستین

تهران سعادت آباد بلوارپاکنژاد جنب بوستان ششم پلاک۲۶ واحد۱

مراحل ثبت شرکت

تعیین نام جزء مراحل ثبت شرکت است که باید نکات زیررا رعایت کنید:

نام هایی که مخاطب با شنیدن آنها شمارا شرکتی بزرگ تصور کند

انتخاب نام به صورتی که مخاطب از همکاری با آن احساس غرورکند

انتخاب نام هایی که درمخاطب ایجاد حس اعتماد کند

انتخاب نام هایی که درمخاطب احساس همبستگی ایجادکند.

 1. مشخص نمودن شخصیت حقوقی و ارائه مدارک لازم
 2. ثبت نامهایی که احتیاج به اخذ مجوز دارند باید توسط خود افراد گرفته شود.
 3. در مراحل ثبت شرکت نام شخص حقوقی با رعایت حق تقدم انجام می گیرد وشامل موارد زیر نمی شود:

۱-۳ نامهایی که اختصاص به تشکیلات دولتی دارند یا نامهای اختصاری متعلق به دولت(نزاجا، ناجا،…)

۲-۳ اسامی و عناوین اصلاحات بیگانه ویا ترکیب دو واژه فارسی(تک نو-techno)

3-3نامهایی که مخالف موازین شرعی و مستهجن باشد.

۴-۳نامهایی که تغییردر (ان،ون،ین و…) داشته باشندویا مشتق ازنامی که قبلا” استفاده شده باشد.

۵-۳نامهایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام دیگر ثبت شده باشد.

۶-۳ اضافه کردن کلماتی مثل نوین ، اصل ، برتر و…. ویا اعداد(اعداد فقط به صورت حروفی قابل پذیرش می باشد)

تبصره۱:مهلت اعتبار نام نامحدود است ولی اگر منجر به صدور آگهی نگردد سه ماه وبرای سهامی عام تا شش ماه اعتبار دارد.

تبصره۲:چنانچه نام ثبت نگردد با ذکر علت مشخص می گردد وتا دوبار قابل اعتراض می باشد

موضوع شرکت

برای ثبت شرکت ، موضوع آن باید از طرف سهامداران یا شرکا مشخص گردد.این موضوع باید معلوم ومعین باشد. برای انجام برخی فعالیت ها ، کسب مجوز لازم  از مراجع ذی ربط و ذی صلاح قبل از به ثبت رسانیدن آن الزامی می باشد.

دارندگان حق امضاء شرکت

یکی از اقدامات ضروری برای هر یک از شرکت ها تعیین دارندگان حق امضاء است. این افراد کسانی هستند که می توانند کلیه اوراق تعهدآور شرکت را امضاء کنند. ازجمله این اوراق می توان به قراردادها ، سفته ها ، چک ها و اوراق بهادار اشاره کرد. علاوه بر اوراق تعهدآور، امضای اوراق عادی و اداری نیز بر عهده دارندگان حق امضاء است. برای انتخاب دارنده یا دارندگان حق امضاء شرکت تمام اعضای هیئت مدیره باید موافقت خودرا اعلام کنند. بعد از انتخاب و تصویب دارندگان حق امضای شرکت این موضوع باید در اساسنامه شرکت قید گردد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

مطالب مرتبط

انواع ثبت شرکت

ثبت شرکت

راهنمای ثبت شرکت

۰۲۱-۲۶۷۶۳۷۱۲ ۰۹۱۰۸۸۸۶۶۸۷

ثبت شرکت راستین

تهران سعادت آباد بلوارپاکنژاد جنب بوستان ششم پلاک۲۶ واحد۱